dnes je 13.7.2024

Pronájem a odpisy nemovitostiGarance

3.4.2024, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2004 jsme si pořídili bytový dům s 5 byty. Jeden byt využíváme pro své vlastní bydlení a ostatní byty (už od roku 2004) pronajímáme. Nemovitost si postupně sami opravujeme a renovujeme. Pro uplatnění daňových výdajů používáme koeficient vypočtený v…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Developerská činnost - nájemGarance

28.3.2024, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Probíhá výstavba nemovitosti, investorem je nepodnikající fyzická osoba (občan), neplátce DPH, výsledkem bude stavba zahrnující jednu nebytovou jednotku (ordinace lékaře) a čtyři bytové jednotky. Vše se realizuje za účelem nájmu, i bytové jednotky se tedy…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pacht obchodního závoduGarance

26.3.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Manželé a daň z příjmůGarance

17.1.2024, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob každý rok řeší, jaké mají možnosti legální optimalizace daňové povinnosti. Jestli mohou ušetřit na dani i manželé, když bylo před mnoha lety zrušeno společné zdanění manželů. Pokud ano, jaké podmínky se musí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nákup a pronájem nemovitosti OSVČGarance

12.10.2023, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSVČ, plátce DPH, bude pořizovat apartmán, který bude dále používán jako penzion či hotelový pokoj a dále pronajímán. Pořizovací cena bude včetně DPH. Aby OSVČ mohla uplatnit odpočet DPH, musí tento majetek zaevidovat do účetnictví? Vede podvojné účetnictví.…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Odpisy pronajímané nemovitostiGarance

13.7.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba pronajímá byt dle § 9 ZDP. Nemovitost vlastní již několik let. Jak správně uplatňovat odpisy tohoto majetku?

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Reprodukční pořizovací cena u nájmuGarance

8.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba pronajímá byt. Byt byl pořízený na hypotéku v době delší než 5 let před zahájením pronájmu. Dle § 29 ZDP je v tomto případě vstupní cenou majetku pro účely uplatnění odpisu reprodukční pořizovací cena stanovená dle zákona o oceňování. Je nutné,…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Konstrukce dílčích základů daně u fyzických osobArchiv

31.1.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy u fyzických osob se rozdělují do pěti dílčích základů daně. Každý dílčí základ daně je svým způsobem ojedinělý a má svá specifika. V dnešním článku si na příkladech demonstrujeme výpočty jednotlivých dílčích základů daně, uvedeme si i jejich konstrukci.…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Opravy provedené nájemcemGarance

16.11.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majitel nemovitosti je nepodnikající fyzická osoba, příjem zdaňuje dle § 9 ZDP. Pronajímá nemovitost společnosti s.r.o., plátci DPH.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmů z pronájmu ve společném jmění manželů - judikátGarance

9.11.2022, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Afs 410/2019-57 ze dne 29. března 2022, publikovaného na www.nssoud.cz

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DPH a překročení obratuArchiv

7.6.2022,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat ohledně povinné registrace k DPH při překročení obratu u osvobozených příjmů dle § 56a ZDPH?

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmů z pronájmu bytuGarance

22.3.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjem z pronájmu bytu bude zdaňovat nepodnikající zaměstnaná fyzická osoba. V nájemní smlouvě je rozpis nájem, energie, fond oprav... Co bude daňovým příjmem a co bude daňovým…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DPFO a podnájemArchiv

18.3.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kadeřnice podniká na základě živnostenského listu jako fyzická osoba. Nevede účetnictví, vede pouze evidenci tržeb. Své tržby zdaňuje paušálem.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nákup nemovitosti v daňových souvislostechArchiv

10.3.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient FO s IČ a DIČ vedoucí účetnictví koupil na rodné číslo od neplátce DPH nemovitost za účelem podnikání za cenu 6,5 mil. Kč. V kupní smlouvě je uvedeno, že ji kupuje se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi s jejich vlastnictvím spojenými.…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjmy z pronájmu bytu dceřiGarance

17.8.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodiče pronajímají místnosti k bydlení dceři s dětmi. Dcera hradí rodičům nájemné ve výši 5 000 Kč/měsíčně. Musí jeden z rodičů tento příjem zdanit v ročním zúčtování daně? Pokud ano, tak podle § 9 ZDP, s možností uplatnění 30% výdajů nebo prokazatelnými…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Vklad a vyřazení nemovitosti do a z obchodního majetku v průběhu jednoho rokuArchiv

28.5.2021,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající fyzická osoba je plátcem DPH a vede daňovou evidenci. Vedle příjmů z podnikání (§ 7 ZDP) dosahuje příjmů z nájmu (§ 9 ZDP), kdy pronajímá nemovitost pro administrativu jinému plátci DPH (nájem je zdaňovanou činností z pohledu zákona o DPH). Výdaje…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjmy z pronájmu bytů v bytových domechArchiv

28.4.2021,  Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Přechod na paušální režimArchiv

20.4.2021, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se bude vypadat přiznání za rok 2020 při přechodu na paušální režim od roku 2021? Bude docházet k dodanění neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2020 v přiznání DPFO 2020, pokud FO dosud používala paušální výdaje? Jak to bude, pokud dosud vedla daňovou…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjem fyzické osoby z prodeje nemovitostiArchiv

14.4.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2021 bude prodána nemovitost charakteru bytového domu (změna charakteru budovy v roce 2015) s 5 bytovými jednotkami. Dům byl pořízen v roce 1993 (jako objekt k bydlení) a zařazen do obchodního majetku fyzické osoby. Jeden z bytů využívá majitel…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pronájem hmotného dlouhodobého movitého majetku od osoby nepodnikajícíArchiv

28.1.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek je možné si pronajmout od osoby nepodnikající hmotný movitý majetek – jedná se o váhu nákladních vozidel již starší? Toto nové zařízení má cenu cca 500 000 Kč, a proto volíme tento postup. Nájemní smlouva by měla zahrnovat možnost zahrnout…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pořízení kamerového systémuArchiv

2.10.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba vlastní nemovitost, kterou pronajímá, příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjmy z pronájmu a daňová evidenceGarance

9.9.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba vlastní nemovitost, jde o bytový dům s bytovými jednotkami. FO nyní pronajímá celý dům s.r.o., které bytové jednotky spravuje, opravuje a pronajímá. Mezi FO a s.r.o. je sjednáno tržní nájemné. FO nyní příjmy z dlouhodobého pronájmu zdaňuje dle §…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Rekonstrukce budovy - optimální způsob hrazení nákladůGarance

2.7.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma s.r.o., plátce DPH, má možnost pronajmout si kancelář v bytovém domě společenství vlastníků jednotek. Jediný jednatel a zároveň také jediný společník naší firmy je mimo jiné jedním z dvanácti spoluvlastníků tohoto bytového domu a také zde i bydlí se…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

SVJ a daňové přiznáníArchiv

7.5.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může společenství vlastníků zapsané v rejstříku SVJ (nesmí podnikat) převést příjem za parkování od vlastníků ve výši cca 250 tis. Kč do fondu oprav domu, aniž by muselo tento příjem zdanit? Do jaké výše může mít společenství vlastníků příjem, aniž by muselo…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pronájem bytu - přiznání daně z příjmu fyzické osobyArchiv

17.3.2020, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou, netvoří manželský pár, pronajímají nemovitost (byt), kterou financovali napůl.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Odpisování bytu v osobním vlastnictví, který byl bezplatně převeden z družstvaArchiv

31.12.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník uvedený v § 2 zákona č. 586/1992 Sb. pronajímá byt. Poplatník nejdříve v r. 2018 koupil členský podíl v družstvu za 2 000 000 Kč. V roce 2018 tento družstevní byt se souhlasem družstva podnajímal. Základ daně z podnájmu za r. 2018 vypočítal =…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmů z nájmu nemovitosti ve spoluvlastnictvíGarance

24.9.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné, aby příjmy z nájmů nemovitostí vlastněné dvěma sourozenci, které jsou pravidelně celoročně pronajímány za úplatu podle nájemní smlouvy (bytové i nebytové prostory), byly zdaňovány podle § 9 ZDP pouze jedním z nich? Pokud se tento postup v praxi…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Paušální výdaje 2019Archiv

11.9.2019, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku nazvaném Uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2018 ze dne 26. února 2019 jsme se zabývali uplatněním paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2018. Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky s příjmy dle § 7 a § 9…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjem z prodeje nemovitostiArchiv

23.7.2019, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen, jestliže od nabytí nemovitosti uplynulo 5 let. Dále, že osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje nemovitostí, které byly 5 let před prodejem zahrnuty v obchodním majetku. Co se…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Kauce u pronajímaného bytu a její užitíGarance

27.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majitel nemovitosti (plátce DPH), fyzická osoba, která má příjmy dle § 9 ZDP, inkasuje na počátku uzavření nájemního vztahu kauci. Kauce je uložena na podúčtu a peníze nejsou používány. V této situaci přijatá částka není jeho příjmem z hlediska daně z příjmu…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nájem movitých věcíArchiv

26.6.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už pro podnikání nebo soukromé účely je v praxi často využíván nejen vlastní majetek, ale i věci patřící jiným osobám. Nebylo by ostatně rozumné, aby si malá stavební firma kupovala bagr, který využije jen párkrát do roka – při zahájení výstavby domku (rýhy…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Paušální výdaje na dopravu automobilem ve společném jmění manželůArchiv

29.5.2019, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník s příjmy dle § 9 ZDP užívá svůj osobní vůz, který je ve vlastnictví manželů, pro zajištění svých příjmů. Rádi bychom využili paušálních výdajů na dopravu dle § 24 odst. 2 písm. zt), ale nejsem si jista zápisem ve velkém technickém průkazu. Vůz…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Stanovení kupní ceny u pronajímané nemovitostiArchiv

13.5.2019,  Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba si v roce 2018 koupila bytovou jednotku v panelovém domě za účelem pronájmu. V kupní smlouvě není určen poměr kupní ceny za bytovou jednotku a poměr ceny za pozemek pod panelovým domem. Zvolila jsem tedy přepočet 80 % z kupní ceny je za bytovou…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pronájem bytu po dobu dvou měsíců a související výdajeArchiv

9.4.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byt slouží pouze k pronájmu, byl pořízen částečně z úvěru. Mohu si dát úroky z úvěru do nákladů k pronájmu? Mohu si tam dát celé úroky z úvěru, i když byl byt v roce 2018 pronajat pouze 2 měsíce? Ostatní měsíce byl byt…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmu z nájmu automobilu ve společném jmění manželůGarance

21.2.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil zapsaný v technickém průkazu na manžela, není vložen do podnikání, ale je pronajatý s. r. o. a patří do společného jmění manželů. Zdaňuje se nájem podle § 9 ZDP u jednoho z manželů a je jedno u kterého? Manželé nemají rozdělený…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění bytu ve spoluvlastnictvíGarance

13.11.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S přítelem jsme koupili byt za účelem jeho dlouhodobého nájmu. Každý jsme uhradili 1/2 kupní ceny a 1/2 daně z nabytí nemovitých věcí. Já budu platit fond oprav, pojistné bytu a další případné výdaje za opravy, malování atd. Přítel by chtěl, abych si celou…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjmy FO z pronájmu - plátce DPH - zúžení společného jmění manželůArchiv

4.9.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé mají ve společném jmění manželů nemovitost. Manžel je plátcem daně z přidané hodnoty, tuto nemovitost pronajímá komerčním subjektům, plátcům DPH. Nemovitost kupovali do SJM ještě před dobrovolnou registrací manžela k DPH. Dva roky probíhala…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Byt v osobním vlastnictvíArchiv

30.8.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původně družstevní byt byl převeden do osobního vlastnictví a bylo založeno SVJ. Nájemní smlouva i členství v družstvu trvalo 10 let, nyní je již 3 roky v osobním vlastnictví. Jednalo se o družstvo nájemníků. V bytě byly provedeny opravy a následně bude…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pronájem bytu nezletilým vlastníkemArchiv

28.8.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé a jejich dcera vlastní každý polovinu bytu. Byt je v současnosti pronajímán dcerou dle dohody mezi rodiči a ní, takže veškeré příjmy a výdaje uplatňuje ve svém přiznání dcera. Manželé by chtěli svoji polovinu darovat na syna dcery, tedy na vnuka. Vnuk…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pronájem soukromého vozidla s. r. o.Garance

24.7.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je jediný jednatel a společník v s. r. o., a chce pronajmout svoje soukromé auto (vlastní ho jako fyzická osoba, ne k podnikání, nezahrnuto v obchodním majetku; byť tato osoba je i OSVČ a má příjmy podle § 7 ZDP, toto auto zde ale nevyužívá) této s. r. o. Cena…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DPH a přeřazení nemovitosti do § 9Archiv

18.7.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce daně, fyzická osoba s příjmy podle § 7 ZDP, v roce 2015 zkolaudoval nemovitost, zařadil ji do obchodního majetku a uplatnil odpočet DPH a odepisuje ji. V nemovitosti provozoval výrobní činnost. V roce 2018 chce tuto činnost ukončit a nadále celou…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmů z nájmu majetku v SJMArchiv

30.6.2018, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé mají ve společném jmění manželů nemovitost, kterou pronajímají. Manžel je plátce DPH, manželka nikoliv. Z nájmů manžel přiznává DPH na výstupu, popřípadě osvobozená plnění, zároveň uplatňuje odpočty DPH na vstupu. Může přiznávat, pro účely daně z…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Přechod na skutečné výdaje u pronájmuArchiv

29.6.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel mimo živnost zdaňovanou dle § 7 ZDP pronajímá tři byty, příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP. V minulosti se mu vyplatilo uplatňovat paušální výdaje. Nyní však zvažuje, že by přešel na skutečné výdaje. Pronájem zahájil v roce 2014 a do roku 2016 uplatňoval…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Vstupní cena bytové jednotkyArchiv

13.6.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klientka si v roce 2017 koupila bytovou jednotku s úmyslem ji pronajímat dle § 9 ZDP. Vstupní cena se stanovila ze vstupní ceny, když je pořízeno do 5 let, a k tomu byla připočítána provize realitní kanceláře a daň z nabytí nemovitosti. Jelikož nebyla v kupní…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Aktuálně ke zdanění výdělečně činných důchodcůArchiv

31.5.2018, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada občanů pobírajících starobní důchod má další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Družstevní byt, opravy a poté pronájemArchiv

30.5.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník v jednom roce koupil družstevní byt (práva k němu), stal se členem družstva. Dle jeho žádosti mu byl odsouhlasen pronájem tohoto bytu. V průběhu roku na své náklady tento byt opravil. Nešlo o technické zhodnocení. V tomto roce nebyl žádný příjem z…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pronájem a paušální náklady na auto - operativní leasingArchiv

22.5.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohu k příjmům za pronájem bytu (§ 9 ZDP) dát do nákladu měsíčně 4 000 Kč paušální náklady na soukromý automobil + část operativního leasingu k tomuto autu (např. 30 %)?…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...