dnes je 28.9.2023

Zdanění prodeje nemovitosti u fyzické osobyGarance

21.2.2023, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V únoru 2022 byl koupen rodinný dům na bydlení za 2mil. Kč, v září 2022 byl prodán za 2,5 mil. Kč, protože se naskytla příležitost lepší koupě. Prodej domu byl tedy se ziskem 500 tis. Kč. V říjnu 2022 byl koupen nový rodinný dům na bydlení za 2,5 mil. Kč. Zisk…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Osvobození příjmů z prodeje pozemkuArchiv

14.2.2023, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V březnu 2021 byl koupen pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení na stavbu rodinného domu, ale nakonec k zahájení stavby nedošlo a pozemek bude v listopadu 2022 prodán. Lze na příjem z prodeje tohoto pozemku použit ustanovení § 4b ZDP a tento příjem…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Novinky Online finančního úřadu 2022/2023Garance

7.2.2023, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od spuštění Portálu MOJE daně a Online finančního úřadu (dostupné na www.mojedane.cz) uběhly téměř dva roky. Za tuto dobu došlo ke změnám v jejich funkčnosti, které mohou daňovým subjektům zásadním způsobem usnadnit plnění daňových povinností. Například má…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 22 ZDP - Zdroj příjmůGarance

20.1.2023, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Paušální daň od A do ZGarance

19.12.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nové řešení paušální daně pro podnikatele od 1.1.2023Garance

7.12.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona o DPH a zákona o daních z příjmů včetně souvisejících zákonů (sněmovní tisk 254/2022) dochází s účinností od 1.1.2023 k novému řešení paušální daně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP. Ukážeme si podstatu nového…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zajištění daně z příjmů nerezidentaGarance

1.12.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, rezident Černé Hory, prodává nemovitost (bytovou jednotku) umístěnou v ČR rezidentovi ČR – fyzické osobě.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zastupování a zmocnění ve vztahu ke správci daněGarance

1.12.2022, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ne vždy jedná či může jednat daňový subjekt s finančním úřadem osobně, daňový řád umožnuje i jiné formy kontaktu.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

MlčenlivostGarance

23.11.2022, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených daňový řádem nebo zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Datové schránky v roce 2023Garance

22.11.2022, Mgr. Tereza Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 1. 2023 nabude účinnosti další část novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ZEÚ” nebo jen „Zákon”), která byla provedena zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmů z pronájmu ve společném jmění manželů - judikátGarance

9.11.2022, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Afs 410/2019-57 ze dne 29. března 2022, publikovaného na www.nssoud.cz

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Nový tiskopis pro oznámení podmíněného osvobození u fyzických osobGarance

4.11.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při prodeji nemovitých věcí se u fyzických osob vždy řeší, zda bude daný příjem osvobozen od daně, či nikoli. Aby platilo osvobození, je třeba splnit zákonné lhůty. V případě, že jsme v dané nemovitosti bydleli, platí dvouletá lhůta dle § 4 odst. 1 písm. a)…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Prodej nemovitostí - osvobození od daně z příjmůArchiv

21.7.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2010 jsem vlastníkem objektu (chalupa užívaná pro vlastní rekreaci), který budu prodávat. Do roku 2015 se k tomuto objektu dokupovali pozemky, aby se pozemek zcelil. Ale ještě v 7/2018 byl pořízen jeden pozemek (175m2). Nyní budu vše, objekt i pozemky,…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění příjmů z prodeje nemovité věci na straně fyzických osob aneb co nového v aplikaci osvobození předmětného příjmu od 1. 1. 2021Archiv

22.2.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych upozornil čtenáře na změny (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí (konkrétně rodinného domu nebo jednotky) s účinností novely zákona o daních z příjmů od 1.…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DIS a DIS+ v letech 2021-2022Archiv

14.12.2021, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letošním roce (28. 2.) byl pro širokou veřejnost spuštěn Portál MOJE daně a Online finanční úřad. Ten zahrnuje možnost využívat služby Daňové informační schránky, která je vymezena daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb., dále jen „daňový…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Způsoby zajištění daníGarance

9.11.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle správného zjištění a stanovení daní je cílem správy daně také zabezpečení jejich úhrady. K tomuto účelu jsou podle § 167 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád” nebo „DŘ”) uplatňovány tyto…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Jakými informacemi disponuje finanční úřad?Garance

10.9.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční úřad v rámci svého cíle, kterým je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, provádí mimo jiné činnosti také vyhledávací činnost a kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní. Cílem tohoto článku je přiblížit…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Transferové ceny nejen v době „covidové"Garance

2.9.2021, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době se v médiích objevují zprávy, že se správci daně více zaměřují na kontroly převodních cen a v souvislosti s těmito kontrolami přibývá i nárůst výše doměřené daně. Důvodem je skutečnost, že prostřednictvím převodních cen může docházet do určité…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Úmrtí OSVČ a následné povinnostiArchiv

10.8.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co všechno musí zařídit správce pozůstalosti po OSVČ, která má jednoho dědice, který nebude dále podnikat jako OSVČ, ale má svou společnost s ručením omezeným? Správce dědictví není tento dědic, ale osoba jiná. Zemřelá OSVČ má pole, budovu a auto v obchodním…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Odpisy zděděného nebo darovaného hmotného majetkuGarance

14.7.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V příspěvku se podíváme na dvě specifické oblasti daňového odpisování hmotného majetku, a to v případě, že je hmotný majetek zděděn poplatníkem a je použit k jeho podnikání nebo pronájmu a v případě, že dojde k darování hmotného…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38fa ZDP Zdanění ovládané zahraniční společnostiGarance

24.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38d ZDP Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daněGarance

22.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38e ZDP Zajištění daněGarance

16.2.2021, Jaroslava Pfeilerová, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zavedení paušální daně pro podnikatele od 1.1.2021Archiv

22.12.2020, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 540/2020 Sb. dochází v zákonu o daních z příjmů k nahrazení stávajícího institutu stanovení daně paušální částkou v § 7a ZDP novým zněním § 7a ZDP obsahujícím paušální režim pro určité skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti. Současně…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daňový řádGarance

15.10.2020, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nahradil od 1. 1. 2011 předcházející zákon o správě daní a poplatků. Vzhledem k tomu, že jde o procesní předpis, zůstává často stranou pozornosti nejen laické, ale i značné části odborné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 37 ZDP - Mezinárodní smlouvaGarance

6.10.2020, Ing. Pavel Kyselák, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38r ZDPGarance

7.8.2020, Ing. Martin Děrgel, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Prodej bytu - osvobození příjmuArchiv

20.7.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba nepodnikatel prodala v roce 2019 byt za 9 250 000 Kč a tyto peníze v roce 2019 také obdržela. Související náklady s bytem v podobě dokoupeného pozemku k bytu, daně z nabytí nemovitých věcí k pozemku, provedené opravy a rekonstrukce (i z roku…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

SVJ a daňové přiznáníArchiv

7.5.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může společenství vlastníků zapsané v rejstříku SVJ (nesmí podnikat) převést příjem za parkování od vlastníků ve výši cca 250 tis. Kč do fondu oprav domu, aniž by muselo tento příjem zdanit? Do jaké výše může mít společenství vlastníků příjem, aniž by muselo…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Osvobození od daně při darování pozemkuArchiv

23.4.2020, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

FO koupila pozemek v roce 2010 a prodala jej v roce 2019. Mezi roky 2013–2015 tento pozemek darovala sestře a ta ji pozemek zpět darovala jako bezúplatný příjem. Celkově FO tento pozemek vlastnila 7 let. Vztahuje se na tento prodej osvobození podle § 4 odst. 1…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Výdeje spojené s prodejem bytuArchiv

18.7.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sourozenci prodali byt, který dostali darem od svých rodičů. Nechali si udělat znalecký posudek ke dni /daru/ rozhodnutí nabytí právní moci, který je stejný jako podání návrhu to KN 17. 10. 2017. Znalecký posudek je ale zpracován až k datu 9. 11. 2017 – je to…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Věcné břemenoArchiv

25.6.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s NET4GAS, s.r.o v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon). Inženýrská síť je plynárenským zařízením a je zřizována a provozována ve…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Úmrtí podnikatele - daňové a právní povinnostiArchiv

28.2.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, fyzická osoba, zemřel 18. 12. 2018. V živnosti chce pokračovat manželka, které je jediným dědicem. Doposud byla spolupracující osobou. Předpokládám, že nejdříve zajde na Živnostenský úřad, kde oznámí záměr pokračovat. Co znamená pokračování v…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Prodej zubní ordinaceArchiv

22.1.2019, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zubař prodá svoji ordinaci k 15. 12. 2018 a tak ukončí svoji pravidelnou činnost. V daňové evidenci mu zůstávají závazky a pohledávky do r. 2019 a splátkový kalendář – pohledávka (za prodejem zubní ordinace) do r. 2020 a 2021. Dále si bude platit příspěvky do…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Používání firemního automobilu pro soukromé účelyGarance

17.12.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci dodaňujeme 1 % ceny vozu a také, že platí PHM z ujetých km. Když v interních směrnicích zaměstnavatel ustanoví, že vyúčtování bude 1x ročně, je možné zaměstnanci dodanit 1 % za celý rok používání vozu až na konci roku tedy ve výplatě za prosinec a…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Podíly na zisku a jejich zdaněníGarance

13.9.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skládka s. r. o., má 36 společníků (společníci jsou pouze obce a města). Někteří společníci mají podíl na základním kapitálu více než 10%. S. r. o. podniká přes 20 let a nikdy nebyly vypláceny podíly na zisku. Nyní bychom chtěli poprvé podíly na zisku…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osobArchiv

14.6.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvedení manželé prodávali po ukončeném rozvodu nemovitost. Každý měl obdržet 1/2 kupní ceny. Cena přesahovala 10 mil. Kč, takže polovina na každého převyšovala 5 mil. Kč. Peníze z prodeje nespadají do SJM, jsou rozvedeni. Jednalo se o osvobozený příjem dle §…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daňový rezident ČeskaArchiv

29.3.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občané ukrajinské národnosti (OSVČ) pro nás zajišťují stavební práce, které nám budou fakturovat. Máme k dispozici jejich výpisy z živnostenského rejstříku. Někteří zde mají uvedeno bydliště na území ČR, někteří na Ukrajině. Je správně to, že ti s bydlištěm v…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zálohy na daň z příjmů fyzických osobArchiv

13.2.2018, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci daně z příjmů – fyzické osoby, jsou podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), povinni platit zálohy na daň, naplní-li zákonné podmínky. Platba záloh z příjmů na straně fyzických osob se řídí jak…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Stanovení daně paušální částkouArchiv

19.12.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů se věnuje zdanění příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti ve třech ustanoveních: § 7 ZDP – Příjmy ze samostatné činnosti, § 7a – Daň stanovená paušální částkou a § 7b – Daňová evidence. Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k nejvýraznější…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjem z prodeje nemovitosti podle § 10 při ztrátě z prodeje - judikátGarance

25.10.2017, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě se jednalo o vyměření pokuty za opožděné daňové tvrzení na základě toho, že správce daně zjistil, že daňový subjekt dosáhl mimo příjmů ze závislé činnosti ještě příjmů z prodeje nemovitosti podle § 10 ZDP, přičemž nepodal v řádném termínu…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38zb ZDP - Penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobemGarance

19.9.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Prodej majetku nabytého dědictvímArchiv

8.6.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba v roce 2017 zdědila zemědělské stroje. V dědickém řízení byla hodnota strojů stanovena na nižší částku, než je tržní hodnota. Fyzická osoba ještě v roce 2017 hodlá předmětné stroje prodat za tržní hodnotu. Bude příjem z prodeje strojů podléhat…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Prokazování původu majetkuGarance

6.6.2017, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novým účinným nástrojem pro efektivní odhalení zatajených či nezdaněných příjmů a jejich následné zdanění je prokazování původu majetku, které je součástí zákona o daních z příjmů s použitím dalších speciálních zákonů daňového a trestního práva. Tato nová…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění při prodeji domu dědicemArchiv

18.4.2017, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědic zdědil dům, který prodal za vyšší hodnotu, než byla hodnota odhadní zahrnutá do dědického řízení, je nutno rozdíl mezi cenou odhadní a cenou prodejní zdanit?

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38ze ZDP - Zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení o majetkuGarance

22.12.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 38zd ZDP - Náležitosti prohlášení o majetkuGarance

20.12.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...