dnes je 13.7.2024

Prodej obchodního závoduGarance

4.6.2024, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení pojmu „obchodní závod” obsahově nahradilo termín podnik, který byl vymezen zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jenž byl v rámci změn právních předpisů zrušen. V občanském zákoníku již nenalezneme smlouvu o prodeji podniku jako smluvního typu,…

Dostupné v časových verzích: 2024
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Potřebná prověrka při koupi společnostiGarance

23.5.2024, Ing. Jan Tecl, PhDr., Eliška Krutská, EKP.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení společnosti znamená pro kupujícího uhrazení kupní ceny, která obvykle dosahuje vysokých řádů. I z tohoto důvodu je důležité provést důkladnou due diligence (v češtině možné označit jako prověrka) v oblasti finanční, právní nebo daňové. Tato prověrka…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 23g ZDP Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictvíGarance

23.4.2024, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 23e ZDP Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajůGarance

22.4.2024, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Tuzemské fúze kapitálových společnostíGarance

19.4.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Odštěpení společnostiArchiv

22.12.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat majetek a závazky při odštěpení společnosti? Původní společnost nezaniká.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Přeměny obchodních korporací z pohledu daně z příjmů právnických osobGarance

6.9.2022, Ing. Josef Medek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bude vysvětleno, co jsou to přeměny společností a jaké jsou jejich dopady z pohledu daně z příjmů právnických osob. Vzhledem k tomu, že budou rozebrány daňové souvislosti z pohledu daně z příjmů právnických osob, také se dotkneme oblasti…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 23c ZDP Fúze a rozdělení obchodních korporacíGarance

4.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 23a ZDP Převod obchodního závodu na obchodní korporaciGarance

3.3.2021, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Převod majetku z OSVČ na s. r. o.Archiv

7.7.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba podnikatel podnikající na základě ŽL (OSVČ), plátce DPH, plánuje založit v průběhu tohoto roku novou s. r. o. s cílem vložit do ní část svého obchodního závodu (§ 502 NOZ). Současná činnost podnikatele i budoucí činnost s. r. o. budou shodné…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Jak předejít likvidaci s.r.o.Garance

14.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S.r.o. je obvykle zakládána za účelem dlouhodobého (trvalého) provozování podnikatelské činnosti. Někdy ale časem nastanou okolnosti, ať už interní nebo externí, kdy je nejlepší nebo dokonce jedinou variantou ukončení firmy. Důvody nemusejí být vždy dramatické…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Snížení základního kapitálu a.s.Archiv

13.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost má základní kapitál 7 mil. Kč. Při zakládání byl vložen do společnosti dům v hodnotě 7 mil. Kč. Základní kapitál nebyl nikdy navyšován. Nyní by chtěla a.s. základní kapitál snížit a snížení vyplatit ne v penězích, ale v podobě pozemků, které…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Oceňovací rozdíl při rozdělení obchodní korporaceArchiv

16.1.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze společnosti A se odštěpila společnost B. Ve společnosti B vznikl rozdíl mezi hodnotou majetku a dluhů ve výši 2 632 000 Kč – evidujeme na účtu 418. Má toto nějaké daňové dopady? Musíme rozpouštět do výnosů? Nebo můžeme ponechat na 418 v původní…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 23d ZDPGarance

5.6.2019, Ing. Miloš Hovorka, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

FúzeArchiv

14.12.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci fúze, kdy jmění zanikající společnosti nebylo oceněno posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., došlo oproti podílu v dceřiné společnosti v zahajovací rozvaze, k rozpuštění tohoto podílu proti základnímu kapitálu, kapitálovým fondům…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 54b PVZÚ Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dneGarance

16.8.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 54a PVZÚ Ocenění majetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okamžik účtováníGarance

3.6.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 54 PVZÚ Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtováníGarance

2.6.2016, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Podíl na sesterské společnostiArchiv

10.3.2016, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 naše česká společnost (a.s.) nabyla vkladem 100% podíl na své sesterské kyperské společnosti (obdoba s.r.o.), který plánuje prodat své jiné sesterské společnosti sídlící též na Kypru. Jaká bude nabývací cena podílu pro daňové účely (snižující…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 21f ZDP Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a ústavůGarance

31.3.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 23b ZDP Výměna podílůGarance

23.3.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

§ 37e Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporacíGarance

3.10.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Osoby spojené - převodní ceny (transferové ceny)Archiv

25.1.2013, Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecném textu Osoby spojené uvádíme přehled vybraných daňových a účetních norem, u kterých různým způsobem pro daňové účely testujeme vztahy mezi spřízněnými osobami.

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Přeshraniční fúzeArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo uvedeno již v úvodu, do českého právního řádu byla včleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26. 10. 2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností („Desátá směrnice“). Je včleněna do hlavy IX ZoPS –…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Účetní souvislosti splynutíArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Operace, které se provádí v rámci konečných účetních závěrek i sestavení zahajovací rozvahy, jsou obdobné jako u fúze sloučením. ČÚS č. 011 pro podnikatele se plně vztahuje i na postupy v rámci splynutí společností. Poněkud odlišný postup je v rámci…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Účetní souvislosti sloučeníArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeměny a v tom i fúze společností včetně sloučení jsou řešeny normami s různou právní silou. Základní ustanovení (v tom zejména o oceňování) jsou obsažena v zákoně o účetnictví (dále ZÚ). Podrobnější ustanovení, s ohledem zejména na goodwill a…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Právní souvislosti sloučeníArchiv

1.1.2011, Ing. Jiří Řehák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před velkou novelou ObchZ, tj. do roku 2000, bylo možné provádět pouze sloučení obchodních společností stejného druhu. Od roku 2001 se mohou slučovat obchodní společnosti různého druhu (je vyloučen mezikrok změny právní formy tak, aby byly…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a rozděleníGarance

1.1.2011, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby byly podniky úspěšné v konkurenčním boji na evropském a světovém trhu, tak se spolu třeba sloučí, jedna firma převádí za podíl na druhé firmě část své firmy, nebo provádějí jiné podnikové…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Konečné účetní závěrkyArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost provádění účetních závěrek je zakotvena v ZoPS a v zákonu o účetnictví. Při přeměnách společností (včetně sloučení) je základním termínem rozhodný den fúze…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Účtování v přechodném obdobíArchiv

1.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechodným obdobím nazýváme období počínající rozhodným dnem fúze a končícím dnem předcházejícím dni zápisu fúze do OR. Pojetí účtování v tomto období doznalo změn. Toto období není ani účetním ani zdaňovacím obdobím (to končí až koncem toho…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Prodej podniku - kupujícíArchiv

3.9.2008, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu koupě podniku je třeba hledat v ustanoveních obchodního zákoníku, a to konkrétně v §§ 476 - 488a. Koupě podniku se děje na podkladě smlouvy o prodeji podniku, která je speciálním druhem kupní…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...