dnes je 28.9.2023

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

7.11.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel by měl zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Dohody sice jsou jednou z forem pracovněprávního vztahu, ale by měly být uzavírány jen výjimečně na nepravidelné a jednorázové práce. Dohodami o pracích konaných mimo…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Cizinci - zaměstnáváníGarance

3.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech dochází ke stále většímu nárůstu mezinárodního obchodu a s tím souvisejícího pohybu pracovních sil. Na území ČR vykonává práci celá řada zaměstnanců zahraničních společností a naopak tuzemští zaměstnavatelé vysílají své zaměstnance k výkonu…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Doprava zaměstnanců do zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelemGarance

13.12.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

ŠVARCSYSTÉM Z PRÁVNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDUArchiv

13.6.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), která sporný, ale v praxi využívaný švarcsystém označuje jednoznačně jako nelegální práci a zároveň…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO A DAŇOVÉHOArchiv

2.5.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k velkému propojení ekonomik v globalizované společnosti se české firmy často dostávají do situace, kdy potřebují rozvíjet podnikatelské aktivity prostřednictvím svých zaměstnanců vyslaných do zahraničí. Důvody pro vyslání bývají…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Účast na seminářích za účelem získávání kreditůArchiv

10.4.2008, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji ve zdravotnickém zařízení jako zdravotní sestra. Je zaměstnavatel povinen umožnit mi získávání kreditů podle § 54 zákona č. 96/2004 Sb.? Může zaměstnavatel – např. rozhodnutím ředitele nebo vnitřním předpisem – stanovit, že účast na…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮArchiv

8.11.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z oblastí, která byla v obdobném znění převzata k 1. 1. 2007 z dosavadních právních předpisů do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je též právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Bezdůvodné obohaceníArchiv

16.4.2007, JUDr. Vladimír Rejmont, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezdůvodné obohacení je klasickým institutem práva soukromého, zejména pak občanského. Určitým českým specifikem bylo, že v důsledku tzv. „osamostatnění” zákoníku práce v roce 1965 existovala speciální úpravu bezdůvodného obohacení v zákoníku…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Kde se stala chyba?Archiv

2.4.2007, JUDr. Vladimír Rejmont, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak známo, chyba je – bohužel – nedílnou součástí mnoha lidských činností, právo a personalistiku nevyjímaje. Vzpomeňme klasické latinské rčení „errare humanum est.” Četnost chyb se jistě zvýšila s přijetím nového zákoníku práce č. 262/2006…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...