dnes je 30.11.2023

Input:

Odpisy hmotného majetku - sazby

9.5.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Odpisy hmotného majetku – sazby

Ing. Jiří Šperl

V tomto textu jsou uvedeny tabulkové údaje, které jsou nutné pro správné stanovení daňově uznatelných nákladů při odpisování hmotného majetku.

Minimální doba odpisování hmotného majetku

Odpisová skupina   Minimální doba odpisování   
1   3 roky   
2   5 let   
3   10 let   
4   20 let   
5   30 let   
6   50 let   
§ 30b ZDP solární elektrárny  240 měsíců  

Při zařazení majetku do odpisových skupin se řídíme zatříděním uvedeným v příloze č. 1 ZDP, stavební dílo se zařadí podle jeho hlavního užívání. Pokud některý majetek nelze podle přílohy č. 1 ZDP zařadit, odpisuje se:

  • v 5. odpisové skupině v případě stavebních děl,

  • ve 2. odpisové skupině u ostatního hmotného majetku

Samostatně se odpisuje hmotný majetek zařazený v rámci klasifikace produkce CZ-CPA do skupiny 27.11, 27.12 a podskupiny 26.11.22, tedy zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření.

Při změně zařazení oproti předchozímu zdaňovacímu období se použijí následující pravidla:

  • 6. odpisová skupina byla do ZDP přidána s účinností od 1. 1. 2004, nepoužije se ale pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003 (čl. II bod 11. zákona č. 669/2004 Sb.), takový majetek se, nedojde-li ke změně vlastníka, doodepíše v původní odpisové skupině,

  • v ostatních případech změny zatřídění majetku v příloze č. 1 je třeba změnit také odpisovou skupinu,

  • u stavebních děl se změní odpisová skupina i v důsledku změny hlavního užívání.

Rovnoměrné odpisování

Roční odpisová sazba základní

Roční odpisová sazba rovnoměrných odpisů základní (§ 31 odst. 1 písm. a) ZDP) se použije v případě, že nejsou splněny podmínky pro uplatnění zvýšeného odpisu v prvním roce odpisování, anebo i když jsou splněny, ale poplatník se nerozhodne zvýšený odpis v prvním roce odpisování použít.

Odpisová skupina  V prvním roce odpisování  V dalších letech odpisování  Pro zvýšenou vstupní cenu  
1   20 %   40 %   33,3 %   
2   11 %   22,25 %   20 %   
3   5,5 %   10,5 %   10 %   
4   2,15 %   5,15 %   5 %   
5   1,4 %   3,4 %   3,4 %   
6   1,02 %   2,02 %   2 %   

Roční odpisová sazba se zvýšením o 20 %

Roční odpisovou sazbu rovnoměrných odpisů se zvýšením v prvním roce o 20 % (§ 31 odst. 1 písm. b) ZDP) lze použít v případě, že jsou splněny podmínky dané v § 31 odst. 2 ZDP (pro poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou).

Odpisová skupina  V prvním roce odpisování  V dalších letech odpisování  Pro zvýšenou vstupní cenu  
1   40 %   30 %   33,3 %   
2   31 %   17,25 %   20 %   
3   24,4 %   8,4 %   10 %   

Roční odpisová sazba se zvýšením o 15 %

Roční odpisovou sazbu rovnoměrných odpisů se zvýšením v prvním roce o 15 % (§ 31 odst. 1 písm. c) ZDP) lze použít v případě, že jsou splněny podmínky dané v § 31 odst. 3 ZDP (u zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin).

Odpisová skupina  V prvním roce odpisování  V dalších letech odpisování  Pro zvýšenou vstupní cenu  
1   35 %   32,5 %   33,3 %   
2   26 %   18,5 %   20 %   
3   19 %   9 %   10 %   

Roční odpisová sazba se zvýšením o 10 %

Roční odpisovou sazbu rovnoměrných odpisů se zvýšením v prvním roce o 10 % (§ 31 odst. 1 písm. d) ZDP) lze použít u vybraného hmotného majetku odpisovaného v odpisových skupinách 1 až 3, nelze však použít u majetku uvedeného v § 31 odst. 5 ZDP (např. letadla, motocykly, osobní automobily, přístroje pro domácnost, rekreační a sportovní čluny).

Odpisová skupina  V prvním roce odpisování  V dalších letech odpisování  Pro zvýšenou vstupní cenu  
1   30 %   35 %   33,3 %   
2   21 %   19,75 %   20 %   
3   15,4 %   9,4 %   10 %   

Zrychlené odpisování

Koeficienty pro zrychlené odpisování podle § 32 ZDP

Odpisová skupina  V prvním roce odpisování  V dalších letech odpisování  Pro zvýšenou vstupní cenu  
1   3   4   3   
2   5   6   5   
3   10   11   10   
4   20   21   20   
Nahrávám...
Nahrávám...