dnes je 13.7.2024

Daň z příjmů - děděníGarance

8.2.2024, Ing. Daniela Lampová, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2014 došlo v souvislosti se zrušením daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí (dříve zákon č. 357/1992 Sb.) k zásadní změně v majetkových daních. Příjmy z dědění majetku jsou nyní předmětem daně…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň z příjmů - darováníGarance

1.10.2023, Ing. Daniela Lampová, Ing. Zuzana Rylová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy nabyté darováním jsou součástí tzv. bezúplatných příjmů a od roku 2014 jsou předmětem daně z příjmů jak u fyzických, tak u právnických osob.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň dědická, daň darovacíGarance

23.11.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1 až § 7, § 7a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen „ZDDPN”) – Daň dědická, Daň…

Dostupné v časových verzích: 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň z nabytí nemovitých věcíArchiv

12.10.2016, Ing. Jan Zábrodský, Ing. Ondřej Burian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdanění darované bytové jednotky neteřiArchiv

21.8.2014, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co bude pro neteř z manželovy strany vyplývat při darování mé bytové jednotky v návaznosti na nový občanský zákoník? Bude se dar danit, či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daňové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový kalendář

Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň dědická a daň darovací ve vztahu k zahraničíArchiv

4.9.2009, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto hesle rozebíráme daňové aspekty daně dědické a daně darovací ve vztahu k nabytí majetku v cizině anebo z ciziny s tím, že základní pravidla vycházející ze zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí („ZDDN“ nebo „zákon…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň dědickáArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň dědická patří mezi majetkové daně a je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (ZDDN). Vybírá se jednorázově z majetku nabytého děděním. Občanskoprávní úprava dědění je podrobně popsána v…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň darovací - výpočetArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet daně darovací neprovádí sám poplatník. Správce daně vyměří a platebním výměrem předepíše daň na základě podaného přiznání k  dani darovací . Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, zjištěná podle ZOM a …

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň darovacíArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň darovací patří v soustavě daní České republiky mezi přímé daně majetkového typu. Jejím prostřednictvím se zdaňuje majetek, u kterého dochází k bezúplatnému převodu vlastnictví na jiný subjekt. Vybírá se jednorázově při převodu majetku darováním…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Daň dědická - výpočetArchiv

29.1.2008, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník  daně dědické  nemá povinnost si daň sám vypočítat. Ta je mu vyměřena správcem daně na základě daňového přiznání, v němž poplatník uvede údaje rozhodné pro zjištění základu daně, zejména zděděný majetek, který je předmětem daně, a…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...