dnes je 13.7.2024

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2024Garance

21.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pojistné u OSVČGarance

20.2.2024, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Poskytování motorových vozidel zaměstnanci - započtení vstupní ceny do základu daněGarance

4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc částka ve…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Zdravotní pojištění OSVČGarance

11.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace o  zdravotním pojištění zaměstnanců  naleznete ve stejnojmenném článku, kde je též rozebrána například problematika zrušení maximálního vyměřovacího základu ve zdravotním pojištění.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Pojistné v daňových (nedaňových) nákladechArchiv

3.3.2023, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat daňovou uznatelností pojistného u poplatníků, kteří vedou účetnictví. Rozebereme tedy jednotlivé druhy pojistného, a to nejen pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Příjmy z nájmu a zdravotní pojištěníArchiv

21.7.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 31. 12. 2013 pozbyl letité právní účinnosti pojem pronájmu, jakož analogicky byly do tohoto data definovány i příjmy z pronájmu podle ustanovení § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). V rámci…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Společnost s ručením omezeným - jednatelé, společníci a jejich odměňování - 3. částArchiv

11.8.2015, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předcházející dvě části seriálu o s. r. o. si můžete pročíst zde:

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Některé změny v zákoně o daních z příjmů k 1. 1. 2015 a zdravotní pojištěníArchiv

2.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 267/2014 Sb. přinesl do českého právního řádu důležité změny, a to v několika právních normách. Proberme si nyní některé změny v zákoně o daních z příjmů, účinné od data 1. 1. 2015, z pohledu právní úpravy platné ve zdravotním…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Novinky ve zdravotním pojištění - likvidátoři, svědkové a přísedícíArchiv

13.3.2008, Mgr. Tomáš Červinka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 261/2008 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesl s platností od 1. 1. 2008 významné změny v řadě oblastí. O změnách v oblasti odvodu pojistného na zdravotní pojištění jsme Vás informovali ve Zpravodaji č. 22/2007. V té době ještě…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

DOPADY DAŇOVÉ REFORMY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍArchiv

25.10.2007, Mgr. Tomáš Červinka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reformní „batoh” přinese od 1. ledna 2008 řadu novinek v daňové oblasti. Velmi významné změny lze očekávat také v oblasti zdravotního pojištění. I v případě, že vynecháme nejdiskutovanější opatření – zavádění regulačních poplatků u léků a lékařů –…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2007Archiv

8.1.2007, Mgr. Tomáš Červinka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2007 dochází k řadě změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Podstatné změny měl přinést nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., jehož účinnost však byla Poslaneckou sněmovnou odložena. Uvedeme proto jen stručný výčet…

Přístupné pro předplatitele: Majetek a zásoby profi
Nahrávám...
Nahrávám...