dnes je 5.3.2024

Input:

Nájem a podnájem

18.7.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Nájem a podnájem

RNDr. Ivan Brychta

Nájemní vztah je vymezen v občanském právu jako vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, při kterém se pronajímatel skrze nájemní smlouvu zavazuje přenechat nájemci za úplatu určitou věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Charakteristickým znakem je zejména dočasnost vztahu, přičemž občanské právo již explicitně neřeší, co se stane po ukončení nájemního vztahu.

Pokud však takový vztah rozebíráme z pohledu daní a účetnictví, musíme se nutně zabývat situací, která následně nastane:

 • pokud se najatá věc vrátí po skončení doby nájmu vlastníkovi, hovoříme o nájmu (případně o pachtu),

 • pokud najatá věc zůstane nájemci, hovoříme o pronájmu s následnou koupí, případně o finančním leasingu, pokud vztah splní podmínky definice v zákoně o daních z příjmů.

Tato oblast problematiku finančního leasingu nezahrnuje (ta je předmětem samostatné tematické skupiny).

Podnájem je vymezen občanským právem jako situace, kdy nájemce zřídí (za souhlasu pronajímatele) užívací právo třetí osobě. Podnájem může mít z hlediska účetnictví a daní určitá specifika, na která je třeba brát zřetel.

Právní vztahy

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - vymezuje nájem v ustanoveních §§ 2201 až 2325, přičemž samostatně vyčleňuje pravidla
   • pro nájem bytu a nájem domu (§§ 2235 až 2301),

   • pro nájem prostoru sloužícího podnikání (§§ 2302 až 2315),

   • pro podnikatelský pronájem věcí movitých (§§ 2316 až 2320), a

   • pro nájem dopravního prostředku (§§ 2321 až 2325),

  • -
Nahrávám...
Nahrávám...