dnes je 13.7.2024

Input:

Vymezení zdanitelné stavby a jednotky

25.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

7.6.1 Vymezení zdanitelné stavby a jednotky

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 7 ZDN – Předmět daně

2014–2015   2016–2024  
Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

 • zdanitelná stavba, a to

  • budova, podle katastrálního zákona,

  • inženýrská stavba uvedená v příloze zákona,

 • jednotka.

 
Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

 • zdanitelná stavba, kterou se rozumí dokončená nebo užívaná

  • budova, podle katastrálního zákona,

  • inženýrská stavba uvedená v příloze zákona,

 • zdanitelná jednotka, kterou se rozumí jednotka dokončená nebo užívaná.

 
Neupraveno.   Zdanitelnou stavbou nebo jednotkou je i část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze zákona nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná  

Komentář:

U zdanitelných staveb, které jsou podle § 506 odst. 1 NOZ§ 3054 NOZ součástí pozemku, nebo u staveb, které jsou podle § 1240 a násl. NOZ součástí práva stavby existuje právní fikce vlastnického práva k těmto stavbám. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je buď vlastník pozemku, jehož je stavba součástí, nebo stavebník, který je vlastníkem práva stavby, jehož je stavba součástí.

Za zdanitelnou stavbu nebo jednotkou se považuje i část budovy nebo inženýrské stavby uvedené v příloze zákona nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná. Podle § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Tato definice platí i pro účely daně z nemovitých věcí [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDN].

Zdanitelná stavba přestane být předmětem daně ze staveb a jednotek pouze tehdy, jestliže byl vydán pravomocný souhlas s odstraněním stavby nebo pravomocné rozhodnutí, jímž bylo povoleno nebo nařízeno její odstranění. Zanikla-li stavba, aniž by bylo rozhodnuto o jejím odstranění, přestane být předmětem daně ze staveb a jednotek, pokud došlo k úplné destrukci obvodových zdí, tj. pokud došlo k jejímu zániku v

Nahrávám...
Nahrávám...