dnes je 30.11.2023

Input:

Započtení 1 % nebo 0,5 % vstupní ceny osobního automobilu

2.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.3.1 Započtení 1 % nebo 0,5 % vstupní ceny osobního automobilu

Ing. Olga Krchovová

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny (od 1. 7. 2022), jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Priklad

Příklad 1 – zaměstnanec

Zaměstnanec má stanovenou měsíční mzdu ve výši 35 700 Kč a se zaměstnavatelem má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům. Nejedná s o nízkoemisní vozidlo. Vstupní cena vozidla včetně DPH činí 795 300 Kč. Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má jedno nezaopatřené dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Manželka je na rodičovské dovolené a kromě rodičovského příspěvku žádný příjem nemá. Zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění.

Měsíční mzda  35 700 Kč  
1 % vstupní ceny vozidla  7 953 Kč  
Zdanitelný příjem a vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění  43 653 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  43 653 × 13,5 % = 5 893,16, zaokr. 5 894 Kč,
5 894 : 3 = 1 964,67, po zaokr. 1 965 Kč,
5 894 – 1 965 = 3 929 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  1 965 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  43 653 × 24,8 % = 10 825,94, zaokr. 10 826 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  43 653 × 6,5 % =2 837,45, zaokr. 2 838 Kč  
Daňový základ  43 653 Kč  
Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru  43 700 Kč  
Zálohová daň  43 700 × 15 % = 6 555 Kč  
Základní sleva na poplatníka  2 570 Kč  
Zálohová daň po slevě  3 985 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě   1 267 Kč  
Zálohová daň po slevě z daňového zvýhodnění  2 718 Kč  
Čistá mzda  35 700 – 1 965 – 2 838 – 2 718 = 28 179 Kč  
Priklad

Příklad 2 – zaměstnanec

Zaměstnanec má stanovenou měsíční mzdu ve výši 35 700 Kč a se zaměstnavatelem má uzavřenou smlouvu o používání nízkoemisního motorového vozidla i k soukromým účelům. Vstupní cena vozidla včetně DPH činí 795 300 Kč. Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a má jedno nezaopatřené dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Manželka je na rodičovské dovolené a kromě rodičovského příspěvku žádný příjem nemá. Zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění.

Měsíční mzda  35 700 Kč  
0,5 % vstupní ceny vozidla  3 977 Kč  
Zdanitelný příjem a vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění  39 677 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  39 677 × 13,5 % = 5 356,40, zaokr. 5 357 Kč,
5 357 : 3 = 1 785,67, po zaokr. 1 786 Kč,
5 357 – 1 786 = 3 571 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  1 786 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  39 677 × 24,8 % = 9 839,90, zaokr. 9 840 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  39 677 × 6,5 % =2 579,01, zaokr. 2 580 Kč  
Daňový základ  39 677 Kč  
Daňový základ zaokr. na 100 Kč nahoru  39 700 Kč  
Zálohová daň  39 700 × 15 % = 5 955 Kč  
Základní sleva na poplatníka  2 570 Kč  
Zálohová daň po slevě  3 385 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě  1 267 Kč  
Zálohová daň po slevě z daňového zvýhodnění  2 118 Kč  
Čistá mzda  35 700 – 1 786 – 2 580 – 2 118 = 29 216 Kč  
Priklad

Příklad 3 – zaměstnanec na DPČ

Zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, která je dle sjednaných podmínek zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnanec pracuje podle potřeb organizace v rozsahu průměrně 10 hodin týdně. Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům. Nejedná s o nízkoemisní vozidlo. Vstupní cena vozidla včetně DPH činí

Nahrávám...
Nahrávám...